Svensk inredningskonst, konsthantverk och design genom tiderna

Under våren 2020 ges del 1 av en grundläggande kurs om den svenska inredningskonstens, konsthantverkets, konstindustrins och formgivningens historia och föremålsbestånd. Inredningskonstens och de olika föremålsgruppernas formgivning sätts in i sitt konst- och kulturhistoriska sammanhang.

Kursstarter:

Gävle - startade 23 februari

Söderhamn - startade 3 mars

Under kursens gång presenteras autentiska historiska svenska inredningsmiljöer.  Den stilhistoriska utvecklingen från medeltiden, renässansen, barocken rokokon, nyklassicismen, empiren, 1800-talets nystilar, till jugend, 20-talsklassicism och modernism beskrivs.

Vi studerar också utformningen av olika föremåls- och materialgrupper, så som t.ex. möbler, keramik, silver, glas, textilier och mässing över tid och stilperioder med betoning på i Sverige förekommande och svensktillverkade föremål. Hantverkets organisation skildras och svenska formgivare genom tiderna presenteras.

Kursen omfattar fem föreläsningsblock om 2,5 tim. vardera. Jan O.M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap, är kursledare och huvudföreläsare på kursen.

Föreläsningarna i Gävle spelas in och det sker vid fem tillfällen: 23 februari, 15 mars, 5 april, 26 april samt 17 maj.

Föreläsning 1 (23/2 2020):Föreläsning 2 (15/3 2020):Föreläsning 3 (5/4 2020):Föreläsning 4 (26/4 2020):Föreläsning 5 (19/5 2020)