Svensk bildkonst

Kursen/föreläsningsserien behandlar den svenska bildkonstens historia från medeltiden till och med 2000-talets början. Den svenska bildkonsten sätts in i ett historiskt och kulturhistorisk sammanhang och relateras till den internationella konsthistoriska utvecklingen under samma tid.


DEMOFILM

DELKURS 1

Föreläsningsblock 1

Föreläsningsblock 2

Föreläsningsblock 3

Föreläsningsblock 4

Föreläsningsblock 5

DELKURS 2

Föreläsningsblock 6

Föreläsningsblock 7

Föreläsningsblock 8

Föreläsningsblock 9

Föreläsningsblock 10