Presentation av kursledaren

Anna Konvicka

Fil.mag. i konstvetenskap med inriktning på senantiken och medeltiden samt antikvetare med specialfokus på Egypten. Anna arbetade tidigare som museipedagog på Medelhavsmuseet men har också studerat etnologi och modehistoria på Stockholms universitet. Anna har tidigare under en följd av år arbetat som reseledare för konst- och kulturresor i Europa, Egypten och Mellanöstern.