Presentation av kursledaren

Jan O.M. Karlsson

Universitetslektor i konstvetenskap och tidigare bl.a. t.f. professor i konsthistoria vid Trondheims Universitet samt t.f. museichef på Hallwylska Museet i Stockholm.

Jan har föreläst i nära 40 år om konst och arkitektur och utbildat tusentals studenter och kursdeltagare genom åren. Idag är han åter knuten till Uppsala Universitet.