Kvinnor i konsten

Konstens historia är full av kvinnliga konstnärer! Något man kanske inte tror när man öppnar ett konsthistoriskt standardverk och bara hittar ett fåtal. Det har funnits stora kvinnliga konstnärskap redan i äldre tid som var uppburna celebriteter under sin livstid, men som aldrig skrevs in konsthistorien.

En fördjupningskurs där vi studerar ett antal betydelsefulla kvinnliga konstnärskap genom konstens historia. Fortfarande i vår tid finns en märklig skevhet i speglandet av stora kvinnliga konstnärskap i konstvetenskaplig standardlitteratur, i museernas utställningar och i gallerier. Ett exempel: 1989 var färre än 5% av konsten som visades i Metropolitan Museum i New York av kvinnor, medan 85% av nakenstudierna föreställde kvinnor!!

Under fyra kurstillfällen kommer vi att lyfta fram ett antal framstående kvinnliga konstnärer från medeltiden till idag, och även diskutera olika faktorer som medverkat till ett osynliggörande av kvinnor när konsthistoria etablerar sig som akademisk disciplin och konsthistorien skrivs under 1800-talet.

Här kommer de filmade föreläsningarna att läggas upp när kursen har startat.

Föreläsningsblock 1

Föreläsningsblock 2

Föreläsningsblock 3

Föreläsningsblock 4