Kvinnor i konsten III

Under fyra kurstillfällen hösten 2018 kommer vi att fortsätta lyfta fram betydelsefulla kvinnliga konstnärer. Vi kommer att ta vid där förra kursen slutade och möta ett antal svenska konstnärskap från 1960-tal till samtid. Vi kommer också att fokusera på relationer i konsten. Många konstnärer har haft kärleksrelationer med varandra - inspirerat, stöttat, men också ibland överskuggat och hämmat varandras skapande. Vi ser också närmare på ett antal kända musor ur konsthistorien. Måste musan vara en kvinna?

Konstens historia är full av kvinnliga konstnärer! Något man kanske inte tror när man öppnar ett konsthistoriskt standardverk och bara hittar ett fåtal. Det har funnits stora kvinnliga konstnärskap redan i äldre tid som var uppburna celebriteter under sin livstid, men som aldrig skrevs in konsthistorien. En mängd olika faktorer har medverkat till ett osynliggörande av kvinnor när konsthistoria etablerar sig som akademisk disciplin och konsthistorien skrivs under 1800-talet.

I denna fördjupningskurs studerar vi ett antal betydelsefulla kvinnliga konstnärskap i konstens historia. Fortfarande i vår tid finns en märklig skevhet i speglandet av kvinnliga konstnärskap i konstvetenskaplig standardlitteratur, i museernas utställningar och i gallerierna.

Datum för terminen: 24/9, 15/10, 12/11 och 3/12 kl 18.30-20.30 i Gävle Konstcentrum


ANMÄLAN (Gävle, start 24 sept) - startad

ANMÄLAN
(Söderhamn, start 4 okt) - startad

ANMÄLAN (Ljusdal, start 23 okt) - startad

Helene Warpe är konstvetare med en bakgrund som konstpedagog vid Uppsala konstmuseum samt projektledning av konst- och kulturprojekt. Hon har ett mångårigt förflutet som föreläsare och studiecirkelledare i konsthistoria för bl. a. konstföreningar, studieförbund och sommaruniversitet. Helene Warpe var utställningsproducent/curator för Himlen är här – människan och kyrkokonsten under tusen år, den stora jubileumsutställningen 2014 i Uppsala domkyrka vid firandet av 850-årsjubileet som ärkestift. Hon arbetar nu som verksamhetsutvecklare i Sensus studieförbund med konstbildning och är bland annat kontaktperson för Sveriges konstföreningar.

Föreläsningarna kommer att ges "live" i Gävle, i Furusalen på Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32. Föreläsningarna filmas och kan därefter ses gemensamt i konstföreningarna i Gävleborg som studiecirkel på olika orter i länet. Filmerna kommer att läggas ut på kursens hemsida och samtliga anmälda kursdeltagare får ett lösenord för att också kunna se föreläsningarna på hemdatorer på egen hand

Priset för kursen är 600 kr/ termin. Föreläsningsserien är öppen även för personer som inte är medlemmar i Sveriges konstföreningar men då kostar det ytterligare 100 kr, dvs 700 kr. Detta skall i så fall uppges i meddelandefältet vid anmälan.

Föreläsningsserien har tillkommit i samarbete mellan Sveriges Konstföreningar Gävleborg och kursledaren Sensus studieförbund.

Här kommer de filmade föreläsningarna att läggas upp när kursen har startat.

Föreläsning 1:


Föreläsning 2:


Föreläsning 3:


Föreläsning 4: