Internationell bildkonst

Kursens syfte är att ge en översikt över den västerländska kulturkretsens konsthistoria (huvudsakligen bildkonst). Vi följer utvecklingen från ursprunget i Mesopotamiens och Egyptens forntid, till antiken i Grekland och Romarriket och via Europas medeltid, renässans, barock, rokoko, nyklassicism och 1800- talets internationaliserade konst, genom 1900-talet och fram till nutiden i början av 2000-talet.