Jag har sedan drygt 35 år varit verksam som universitetslärare och forskare i Konstvetenskap på Uppsala Universitet (1980 – 1997 & 2016 -), vikarie på en professur i konsthistoria på Trondheims Universitet (1997–2001) och universitetslektor på Högskolan i Gävle (2003 - 2013). Vid sidan av arbetet som akademisk lärare och forskare har jag också arbetat på museer och med utställningsproduktion kring medeltid, konsthantverk, inredningskonst och design.

Min avhandling behandlar europeisk och svensk klosterarkitektur och genom att leda två museiprojekt i Västergötland, kring Varnhems och Gudhems kloster, har jag fått möjlighet att verkligen gå i "närkamp" med det medeltida svenska kulturarvets lämningar.

Jag har också haft förmånen att få jobba som 1:e Intendent och t.f. museichef på Hallwylska Museet i Stockholm. Detta privatpalats inrymmer den fantastiska samling av konst och konsthantverk som var grevinnan Wilhelmina von Hallwyls livsgärning. dag arbetar jag även med kurs-, föreläsnings- och programutveckling och konstresor: Från antikens Egypten via Europas konstskatter, museer och katedraler till dagsresor till svenska kulturmiljöer.

Jan O.M. Karlsson, kursledare och huvudföreläsare