Kurslitteratur och bredvidläsning

Avsikten är att varje kursdeltagare själv ska välja sin egen personliga ambitionsnivå för sitt deltagande. Man kan delta enbart som åhörare, i en av samlingssalarna tillsammans med andra kursdeltagare, och/eller på egen hand vid sin hemdator.

Man behöver alltså inte skaffa sig någon av de här nedanför listade kursböckerna för att kunna ta del av kursens föreläsningar.

För den som vill läsa kurslitteratur bifogas här tips på några bra kursböcker som täcker hela kursens innehåll från forntid till nutid. Vill man ytterligare förkovra sig kan man som kursdeltagare också skaffa sig någon av de här nedan listade konsthistoriska handböckerna/lexika.

Det finns lite olika val av kursböcker, dels beroende på individuell "ambitionsnivå" och dels på hur pass bekväm man känner sig med litteratur på engelska.

Bra grundalternativ på svenska är:

Kerstin Wickman Form genom tiden – 100 år av designhistoria, Föreningen Svensk Form, Stockholm 1997 (131 sid.)

Edward Lucie-Smith Konsthantverkets historia, Gidlunds, Stockholm 1992 (281 sid.)

Ytterligare bra alternativ på engelska är:

Nikolaus Pevsner Pioneers of Modern Design, Pelican Books/Harmonsdworth, London 1970 (255 sid.)

Edward Lucie-Smith The Story of Craft, Phaidon, Oxford 1981 (281 sid.) samma bok som den svenska Konsthantverkets historia

A. Heath, D. Heath & A. Lund Jensen 300 Years of Industrial Design, Watson, New York 2000 (264 sid.)

Rekommenderade lexika och handböcker:

*KONSTORDBOK av Rudolf Broby-Johansen, i ett flertal tryckningar och uppl. från 1965 till början av 2000-talet

ARKITEKTURTERMER av Jan Torsten Ahlstrand, ett flertal tryckningar sedan 1969

THE OXFORD DICTIONARY OF ART & ARTISTS i flera engelska upplagor sedan 1988!

**LEXIKON FÖR KONST, något av det bästa som skrivit i sin genre. 3 band med uppslagsord om bildkonst, arkitektur, konsthantverk och konstindustri utgivet 1958- 1960 av AB Nordiska Uppslagsböcker i Stockholm

_ _ _

* Går endast att få tag i på antikvariat.

** Går endast att få tag i på antikvariat