Den moderna formgivningens historia – Konsthantverks- och konstindustridesign 1850–1950

Kursens syfte är att ge en översikt över den västerländska kulturkretsens moderna formgivningshistoria, från industrialismens internationella genombrott vid 1800-talets mitt och ca 100 år framöver, till mitten av 1900-talet. Kursen är en fristående fortsättning på de tidigare inspelade internetkurserna Internationell BildkonstSvensk BildkonstInternationell Arkitekturoch Svensk Arkitektur (alla fortfarande tillgängliga från kursernas hemsida).

Jan O.M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap, är kursledare och huvudföreläsare på kursen.

Föreläsningarna i Gävle spelas in och det sker vid fem tillfällen:
28 september, 13 oktober, 10 november, 24 november samt 8 decemberKursstarter:

Gävle - med start 28 sept: startad

Söderhamn - med start 8 okt: startad

Ljusdal - med start 5 nov: ANMÄL DIG HÄRFöreläsning 1 (28/9), del 1:Föreläsning 1 (28/9), del 2:


Föreläsning 2 (13/10), del 1: