Den moderna formgivningens historia – Konsthantverks- och konstindustridesign 1850–1950

Kursens syfte är att ge en översikt över den västerländska kulturkretsens formgivningshistoria, från industrialismens internationella genombrott vid 1800-talets mitt och ca 100 år framöver, till mitten av 1900-talet. Kursen är en fristående fortsättning på de tidigare inspelade internetkurserna Internationell Bildkonst, Svensk Bildkonst, Internationell Arkitektur och Svensk Arkitektur.

Jan O.M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap, är kursledare och huvudföreläsare på kursen.


Kursen planeras starta i Gävle och Söderhamn under hösten 2019.