Den moderna formgivningens historia – Konsthantverks- och konstindustridesign 1850–1950

Kursens syfte är att ge en översikt över den västerländska kulturkretsens moderna formgivningshistoria, från industrialismens internationella genombrott vid 1800-talets mitt och ca 100 år framöver, till mitten av 1900-talet. Kursen är en fristående fortsättning på de tidigare inspelade internetkurserna Internationell BildkonstSvensk BildkonstInternationell Arkitekturoch Svensk Arkitektur (alla fortfarande tillgängliga från kursernas hemsida).

Jan O.M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap, är kursledare och huvudföreläsare på kursen.


Kursstarter:

Gävle - med start 28 sept:
ANMÄL DIG HÄR

Söderhamn - med start 8 okt: ANMÄL DIG HÄR