Arkitekturhistoria

Kursens syfte är att ge en översikt över den västerländska kulturkretsens arkitekturhistoria.

Termin 1 följer ni den västerländska kulturkretsens internationella arkitekturhistoriska utveckling från ursprunget i Mesopotamiens och Egyptens forntid, till antiken i Grekland och Romarriket och via Europas medeltid, renässans, barock, rokoko, nyklassicism och industrisamhällets arkitektur under 1800-talet genom 1900-talets funktionalism och fram till postmodernismen i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.

Termin 2 behandlar svensk arkitekturhistoria från de medeltida kyrkorna. renässansens Wasaslott. Stormaktstidens slottsbyggen samt 1700 och 1800-talens arkitektur till 1900-talets funkis- och folkhemsarkitektur och nutidens ekohus.