Konsthistoria

Tillsammans med Sveriges konstföreningar Gävleborg erbjuder Sensus nätbaserade utbildningar i konsthistoria för alla konstföreningar i Sverige anslutna till Sveriges konstföreningar.

Utbildningarna består av filmade föreläsningar. Tanken är att gruppen träffas och tittar på filmerna tillsammans och samtalar kring föreläsningarna. När en ny kurs tas fram erbjuds möjlighet att delta på den plats där föreläsningarna filmas.

Målet var att underlätta konstbildningen i Gävleborg men kurserna har välkomnats även av andra distrikt och enskilda föreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. Detta utbildningsutbud har redan nått flera hundra medlemmar i olika konstföreningar. Sensus studieförbund har från start svarat för kursadministration.

NYHET HÖSTEN 2019:

Den moderna formgivningens historia
- Konsthantverks- och konstindustridesign 1850-1950
Föreläsare och kursansvarig: Jan O M Karlsson
LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR!

Förutom kurser med universitetslektor Jan O.M. Karlsson erbjuder vi även:

  • Kursen Kvinnor i konsten med konstvetaren Helene Warpe
  • Tematiska föreläsningar med förre intendenten vid Länsmuseet i Gävle, Ted Chikasha
  • Föredrag med konstnären Peter Johansson