Konsthistoria

Tillsammans med Sveriges konstföreningar Gävleborg erbjuder Sensus nätbaserade utbildningar i konsthistoria för alla konstföreningar i Sverige anslutna till Sveriges konstföreningar.

NYHET: PLANERAD KURS HÖSTEN 2019!

Den moderna formgivningens historia - Konsthantverks- och konstindustridesign 1850-1950 LÄS MER HÄR!

- - - - -

Utbildningarna består av filmade föreläsningar. Tanken är att gruppen träffas och tittar på filmerna tillsammans och samtalar kring föreläsningarna.

När en ny kurs tas fram erbjuds möjlighet att delta på plats.

Anders Norén, ordförande Sveriges Konstföreningar Gävleborg, berättar om tanken bakom projektet:

– En av de viktigaste uppgifterna för Sveriges Konstföreningar är att erbjuda medlemmarna utbildning för att lättare kunna ta till sig samtidskonsten. Många av våra distrikt har dock svårt att erbjuda kvalificerade lärare och föreläsare när medlemmarna är geografiskt spridda.

– Detta var utgångspunkten för distriktsledningen i Gävleborg och som resulterade i det utbud av kurser och föreläsningar som vuxit fram sedan 2013. Vi vill både erbjuda kurser i konsthistoria och i nutida konst genom att utnyttja Internet. Föreläsningarna filmas och läggs upp på denna hemsida hos Sensus.

– En viktig princip är att kurs- och föreläsningsmaterialet skall vara tillgängligt på ett flexibelt sätt och möjliggöra studier antingen i grupp eller på egen hand.

– Nu finns en omfattande – totalt fyra terminer - grundkurs i bildkonstens historia och som följs av arkitekturens historia, båda med universitetslektor Jan O. M. Karlsson som föreläsare och kursansvarig. Våren 2019 startar kursen "Den moderna formgivningens historia - Konsthantverks- och konstindustridesign 1850-1950".

Vi erbjuder även

  • Kursen Kvinnor i konsten med konstvetaren Helene Warpe
  • Tematiska föreläsningar med förre intendenten vid Länsmuseet i Gävle, Ted Chikasha
  • Föredrag med konstnären Peter Johansson

Sensus studieförbund har från start svarat för kursadministration.

Målet var att underlätta konstbildningen i Gävleborg men kurserna har välkomnats även av andra distrikt och enskilda föreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. Detta utbildningsutbud har redan nått flera hundra medlemmar i olika konstföreningar.