Alla har rätt - En bok om diskrimineringslagen

Nu finns en ny uppdaterad version av boken.

Boken Alla har rätt vill ge kunskap om diskriminering och diskrimineringslagen. Den vänder sig till arbetsgivare, anställda eller verksamma i ideell sektor. Med korta konkreta exempel belyses lagens innebörd. Boken visar också på vad du kan göra om du utsatts för diskriminering. Med hjälp av frågeställningarna i boken finns möjlighet till fortsatta samtal och studiecirklar.

Boken kan beställas via Sensus och kostar då 150 kronor exklusive frakt.

Beställ boken från Sensus.