Starta cirkel

Bokcirkel, filmcirkel, musikcirkel? Brinner du för hållbarhet, livsfrågor eller rättighetsfrågor? Eller vill du samtala om feminism, filosofi, stadsodling, dumpstring, hållbart mode, återbruk… eller någonting annat?

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel består av minst tre personer som träffas under minst tre sammankomster under minst nio studietimmar (en studietimme är 45 minuter). Genom samverkan med oss kan vi erbjuda olika former av stöd till er verksamhet, t ex kompetensutveckling, föreningsutveckling, pedagogiska verktyg, marknadsföring, mötesplatser och nätverk.