Rättigheter

Sensus har en lång tradition av att arbeta med rättigheter på olika sätt.

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter.

Antidiskriminering

Sensus regioner driver flera antidiskrimineringsbyråer. Byråerna arbetar bland annat med rådgivning och utbildning.

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr

Rättighetscentrum Dalarna

Rättighetscentrum Norrbotten

Rättighetscentrum Västerbotten

Diskrimineringsbyrån Gävleborg