Bild: Scandinav bildbyrå

Diplomerad projektledare

Det har blivit allt vanligare att arbeta i projektform i många olika sammanhang. Att kunna leda projekt på ett metodiskt, målinriktat och inspirerande sätt kräver både kunskap och självkännedom.

På Sensus projektledarutbildning får du lära dig hur du driver ett projekt från start till mål. Du får också lära dig mer om gruppdynamik och grupputveckling samt om din egen roll som ledare.

Mål

Målet är att du efter avslutad utbildning skall ha tillräckligt med kunskaper för att självständigt kunna leda projekt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till blivande eller redan verksamma projektledare.

Förkunskaper

Du bör ha gymnasiekompetens, i övrigt krävs inga speciella förkunskaper. Erfarenhet av tidigare projektarbete kan vara till nytta men är inget krav för att du ska få delta i utbildningen.

Upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar 80 studietimmar fördelat på 8 lärarledda heldagar (en dag varannan vecka) samt 16 timmar för asynkront lärande med uppgifter att arbeta med mellan tillfällena samt arbete i projektgrupperna. Den totala studietiden är cirka 5 månader.

Innehållet utgörs av följande avsnitt:

  • Projektledning - du och ditt ledarskap
  • Projektledning - du och gruppen
  • Projektplanering

Se hela innehållet i detalj här

Kurslitteratur

Sensus tillhandahåller kurslitteratur. Litteraturlistan uppdateras ständigt så att den alltid täcker den senaste utvecklingen inom området.

Ledare

Samtliga ledare är verksamma inom området, vilket ger goda förutsättningar för dig att både praktiskt och teoretiskt växa in i yrkesrollen.

Antal deltagare

Antalet deltagare är som regel högst 12 per utbildning.

Betyg och diplom

För att erhålla slutbetyg och diplom krävs minst 70 procents närvaro ett aktivt deltagande och en godkänd projektplan.

Plats

Utbildningen ges på distans, via zoom.

Pris

37 900 kronor. Priset avser hela utbildningen exklusive litteratur, inklusive internat

Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum här

Deltagarröster
En utbildning är dess ledare, deltagare och innehåll. Här bidrog alla delar till en förstklassig mix. Att teorier praktiserades genom hela utbildningen gav oerhört mycket. Att under året få jobba med ett skarpt projekt tillsammans med kamrater från olika sammanhang fördjupar och befäster. Jag kunde inte låta bli att prova delar av utbildningen på min arbetsplats direkt. Då har man träffat rätt.

Anders Sjöling

Konsulent, Svenska kyrkan, Göteborg

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.