Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Diplomerad begravningsrådgivare

På grund av rådande pandemi kommer utbildningen att göra ett uppehåll och starta tidigast december 2022. Har frågor om utbildningens innehåll och upplägg eller om du vill att vi informerar dig i god tid innan ansökningsomgången öppnar, kontakta heidi.simonsen@sensus.se eller 031-7083922.

Som Diplomerad Begravningsrådgivare tar du på ett förtroendefullt sätt hand om alla de önskemål som finns vid beställning av en begravning. Arbetet innebär både att planera och att genomföra själva begravningen, men också att kunna hantera juridiska och ekonomiska frågor.

Begravningsbranschen står inför förnyelse och vidareutveckling av begravningserbjudandet. I samband med detta kommer det öppnas upp möjligheter för nyanställningar inom begravningsområdet över hela Sverige.

Branschen fortsätter sitt samarbete med Sensus och erbjuder nu en utbildning för Begravningsrådgivare på distans med start december 2019. Utbildningen bygger på den tidigare Yrkeshögskoleutbildningen Begravningsrådgivare. Distansutbildningen är inte studiemedelberättigad, men kan enkelt kombineras med arbete.

Följande bör du veta om yrket

Mål

Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som begravningsrådgivare på en begravningsbyrå. Arbetstillfällen finns över hela Sverige och du får vara beredd på att flytta för att få jobb.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som begravningsrådgivare

Förkunskaper och urval

Omfattning

6 månad totalt 26 veckor

23 veckor halvfart, 3 dagar/vecka (18v. teori, 5v. praktik)

3 veckor helfart, 5 dagar/vecka (praktik)

Kursstart, december 2022

Kursslut, slutet på maj 2023

Innehåll och upplägg

  • Begravningskunskap
  • Begravningsadministration
  • Psykologi
  • Juridik
  • Livsåskådning
  • Bemötande och försäljning

Detaljerat innehåll och upplägg

Kurslitteratur

Vi använder aktuell litteratur, kompendier och annat material som följer den senaste utvecklingen inom området.

Ledare

Ledare och gästföreläsare inom utbildningen kommer från branschen och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar.

Antal deltagare

Vi antar 40 deltagare.

Betyg och diplom För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs att du är aktiv på utbildningens digitala lärplattform samt att du kan närvara på utbildningens fysiska träffar och har godkänt betyg i alla tentamina.

Plats

Utbildningen genomförs på distans via digital lärplattform och på två fysiska träffar. Plats meddelas senare.

Pris

40.000 kronor, exklusive litteratur.

Kursstart

December 2022

Ansökan

Ansökan har ej öppnat än. För frågor kontakta Heidi Simonsen - heidi.simonsen@sensus.se eller 031-708 39 22

Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum här