Feministiskt initiativ

Sensus och Fi har sedan 2007 en överenskommelse om folkbildningssamarbete.

Sensus och Fi samverkar bland annat kring följande områden: medlemsutveckling, föreningsutveckling, ledarutbildning för folkbildningsarbetet, föreläsningar, kultur, utveckling av studiematerial mm.

Medlemmar i Fi kan få hjälp av Sensus lokalt med att organisera studiecirklar, föreläsningar och annan folkbildningsverksamhet.

Material: Styrelseutbildning Feministiskt initiativ

Fyll i din uppgifter nedan så återkommer vi med materialet för styrelseutbildningen.