Sensus live

Det är viktigt att få stå på en scen och spela. Sensus ger dig den möjligheten. Det kan handla om klubbspelningar, samarrangemang eller egna arrangerade konserter. Sensus erbjuder även seminarier och workshops inom områden som rör musikbranschen.

Festivaler och spelningar

Varje år anordnar Sensus mängder av festivalscener och konserter runt om i landet. Ofta går det att anmäla sig för att spela. Här hittar du aktuell information om vad som är på gång just nu: www.sensus.se/festivaler

Sensus turnéstöd

Alla band som är anslutna till Sensus har möjlighet att få ett resebidrag när man spelar på ett Sensusarrangemang i en annan stad. Turnéstödet motsvarar en milersättning på 18:50 kr/mil, upp till 2000 kr.

Arrangera en konsert

Sensus kan hjälpa dig att arrangera en egen spelning. Hör av dig till någon av oss för mer information om hur Sensus kan hjälpa till och hur ni går tillväga. Vi stöttar många arrangörsföreningar både med teknik och genom utbildningar i föreningsutveckling eller arrangörskunskap.

Kontakta ditt närmaste sensuskontor idag.