Nätverk och coachning

Nätverk

Kontakter är viktigt inom musikbranschen. Sensus erbjuder mötesplatser och möjlighet till nätverkande både lokalt och nationellt. Genom Sensus musikpersonal får ni tillgång till ett stort nätverk av arrangörer, bokningsbolag, skivbolag m.m. Varje år genomför Sensus även Manifest On Tour där vi erbjuder musiker, artister, upphovsmän och musikutgivare en möjlighet att få större branschkunskap och att knyta nya kontakter inom musikbranschen och musiklivet. Mer information om Manifest On Tour

Kontakta ditt närmaste Sensuskontor idag.