Manifest On Tour

Manifest on Tour handlar om att lyfta det lokala musiklivet runtom i landet. Våra arrangemang består av mingel, spelningar, samtal och föreläsningar där musiker, artister, upphovspersoner, musikutgivare, arrangörer, kulturpolitiker med flera kommer samman för kompetensutveckling, ökad branschkunskap, nya perspektiv och nya samarbeten.

På Manifest on Tour får du möta experter från olika delar av musikbranschen och ta del av deras kunskaper och erfarenheter utifrån just din eller ditt bands verklighet.

Knyt nya kontakter, spela live, kompetensutveckla er, nätverka med musiker, artister, låtskrivare, musikutgivare, producenter, arrangörer mm.

Manifest on Tour är ett initiativ av SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) och Sensus studieförbund. Manifest on Tour 2019 arrangeras i samarbete med Musikerförbundet, Svensk Live, Musikcentrum Riks, Talent Coach, West Side Music Sweden och BD Pop.