Börja spela

Sensus har musikverksamhet i hela landet. Kontakta oss om du är intresserad av att börja spela musik.

Under skolloven arrangerar vi ofta musikläger och övriga delar av året finns instrumentkurser, DJ-kurser, kurser i musikteknik och studioinspelning. När kurserna finns anmälningbara hittar du dem på vår kurssida. Du kan även kontakta oss om du saknar någon att spela tillsammans med så försöker vi hjälpa dig att hitta bandkamrater. Behöver ni en replokal så har Sensus musikhus i hela landet med både tomma och utrustade replokaler.

Kontakta ditt närmaste sensuskontor idag.