Sacer

I våra kyrkor finns ett stort antal unika och oersättliga föremål. Ljusstakar, textilier och nattvardskalkar är inte bara vackra, de är också en del av den lokala historien och vårt kyrkliga kulturarv. Många av dessa föremål skyddas särskilt av Kulturmiljölagen och ska därför finnas upptagen i en inventarieförteckning.

Projekt Sacer har startats för att hjälpa pastorat och församlingar i Lunds stift att föra in sina kyrkliga inventarier i Svenska kyrkans nationella databas för kyrkliga inventarier – Sacer. Projektet är ett samarbete mellan Lunds stift, Sensus Skåne-Blekinge och de lokala pastoraten och församlingarna. Projektgruppen består av tio personer som arbetar med att utbilda och inventera runt om i stiftet. Finansieringen sker med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag.

Saker är ett samarbetsprojekt mellan Lunds stift och Sensus studieförbund.

I projektet lär vi ut hur Sacer kan fungera som ett arbetsredskap för församlingarna. Vi hjälper också till att inventera församlingarnas kyrkor genom att fotografera och dokumentera varje enskilt föremål med kulturhistoriskt värde.

Målet med projektet är att visa hur databasen kan underlätta för församlingarna när de vill använda, vårda och kontrollera sina kulturhistoriskt värdefulla föremål. Noggrann dokumentation av föremålen hjälper också att bevara och stärka kunskapen om sakerna i sig och om människorna som har skapat och använt dem och kyrkan. Ett uppdaterat och detaljrikt register underlättar också om församlingarna skulle råka ut för stöld, brand eller andra skador.

Föremålen som vi inventerar kan vara alltifrån ett medeltida processionskrucifix till en duk från 70-talet som kyrkans syförening har vävt och skänkt. Varje kyrka får en egen inventarieförteckning och det finns vanligen runt hundra föremål i en kyrka som vi dokumenterar och registrerar i Sacer. I Lunds stift finns det 169 församlingar och ca 520 kyrkor.

Projektgruppen består av:
Ulrika Randver, projektledare
Hanna Severinsson
Maria Åkesson

Kontakt
Ulrika Randver, projektledare, 076-32 68 729, ulrika.randver@sensus.se
Projekt Sacer, 076-040 70 01