Regnbågsnyckeln

Regnbågsnyckeln är en märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.

Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

​Som grund för processen används boken så jag kan komma in som är skriven av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl och utgiven av Riksförbundet EKHO.

År 2013 beslutade Kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) att alla arbetsplatser inom kyrkan bör aftersträva att bli hbt-certifierade.

Processmodellen Regnbågsnyckeln prövades i några pilotförsamlingar under 2016 och 2017 och erbjuds nu till alla församlingar i Svenska kyrkan.