Ideell i kyrkan

Utbildning och fördjupning för dig som har ett ideellt uppdrag i Svenska kyrkan.

I samarbete med Jämshögs Folkhögskola och Lunds stift erbjuder Sensus kursdagar för ideella medarbetare i församlingarna i Lunds Stift. Kurserna är till för att stärka och rusta dig som vill vara en aktiv del av kyrkans liv och lära. Du får utbildning och fördjupning inom många olika områden.

Kostnad: 500 kr per kurs

Kurser våren 2019

6 april
Bön, retreat och människor i kyrkorummet
Jämshögs folkhögskola
Läs mer

4 maj
Bemötande
Diakonicentralen, Lund
Läs mer

För mer information, kontakta pernilla.agardh@sensus.se