Kyrka och folkbildning i Skåne-Blekinge

Här hittar du användbar information för dig som samarbetar med Sensus.

Sensus är Svenska kyrkans studieförbund och tillsammans skapar vi verksamhet i kyrkan.

Intervju med organisten Kalle Engquist

Kalle Engquist berättar om sin syn på ledarskap, om sinmusikverksamhet och om hur han kom i kontakt med musiken.

Läs intervjun

Utställning: Chagalls bibel

Låna en utställning till din församling. Motiv från Gamla testamentet.

Läs mer

Psalmbanken

Psalmbanken består av inspelade psalmer i nya arrangemang. Banken är tänkt att fungera som ett pedagogiskt material för dig som vill presentera kyrkans psalmskatt på ett nytt vis, till exempel i konfirmand- eller ungdomsgrupper.

Läs mer

Sacer

Projekt Sacer har startats för att hjälpa pastorat och församlingar i Lunds stift att föra in sina kyrkliga inventarier i Svenska kyrkans nationella databas för kyrkliga inventarier – Sacer.

Läs mer

Ideell i kyrkan

Utbildning och fördjupning för dig som har ett ideellt uppdrag i Svenska kyrkan.

Läs mer

Artikel: Livets resa

Livets resa är ett program där personer som gjort en speciell livsresa berättar om sina upplevelser och där ett par av församlingens körer framför körmusik med anknytning till berättelserna.

Läs artikeln

Artikel: Charis – en musikförening med syfte att sprida skönhet och harmoni

Föreningen vill lyfta den klassiska musiken som ibland kan uppfattas som en liten och nischad genre men som representerar mer än 2000 år av musik.

Läs artikeln

Kontakt:

Rebecka Hedén Judt, teamledare
rebecka.heden.judt@sensus.se
0704628025

Elisabeth Bergagård, verksamhetsutvecklare
elisabeth.bergagard@sensus.se
0704628025

Johanna Wendelo, koordinator
johanna.wendelo@sensus.se
0763274916

Lennart Lorin, verksamhetsutvecklare
lennart.lorin@sensus.se
0761269697

Lina Ringberg, verksamhetsutvecklare
lina.ringberg@sensus.se
00706096268

Madeleine Anderberg, verksamhetsutvecklare
madeleine.anderberg@sensus.se
0706757930

Maria Nilsson, verksamhetsutvecklare
maria.nilsson@sensus.se
0761696471

Pernilla Agardh, verksamhetsutvecklare
pernilla.agardh@sensus.se
0730303055