Kyrka och folkbildning x

Sensus finns över hela landet. Vi vill utveckla, fördjupa och tillsammans skapa verksamhet i Svenska kyrkan och EFS.

Vi bejakar människans livslånga lust till utveckling och lärande. Det finns många olika typer av verksamhet och uppdrag där folkbildningen kan göra skillnad, till exempel bibelstudie­grupper, konfirmandarbete, musik, diakoni, bland förtroende­valda och inom processledning och idealitet. Vi tror att folkbildning är både en metod, ett mål och ett förhållningssätt.

Vi som arbetar inom Sensus vill möta ideella, anställda, förtroendevalda och deltagare för att tillsammans hitta vägar till samarbete som stärker och ger inspiration. Det kan vara studie­­material, pedagogik, administration, marknads­föring eller ledarutbildningar.

Här finns finns goda exempel på verksamhet och mötesplatser där folkbildningen leder till utveckling och lärande.

Många fördelar i smågruppsarbetet

Lennart Siverbo har arbetat som präst i Boo församling i snart tio år. Han arbetar med olika grupper där deltagarna pratar om tro, kyrka och

livet i allmänhet.

Bland annat håller Lennart i bibelstudiegrupper. En grupp träffas varannan torsdagskväll och har med tiden växt från fem personer till många fler. Upplägget planeras gemensamt och utgår från bibeltexter eller studieböcker.

– Istället för att själv köpa litteratur till församlingen kan Sensus hjälpa mig med det. Det är en stor fördel. Sedan har Sensus haft stor betydelse när det gäller inspiration och kunskap, och har även varit behjälpliga med administration.

– Att rapportera mina grupper till Sensus är naturligt eftersom jag vet att det innebär fördelar.

Lennart håller också i andra smågrupper i studiecirkelform, bl a en drömgrupp där deltagare får dela med sig av en dröm.

Världens kurs

Världens kurs är en viktig resurs

Efter ett telefonsamtal åker vi norrut och träffar Nils Renström, som arbetar ideellt i S:t Örjans församling i Skellefteå. Nils leder Världens kurs-gruppen, är kyrkvärd och sjunger i församlingens kör.

Om Världens kurs säger Nils:

– Det är ett material som visar vad det är att vara kyrka idag!

Världens kurs-gruppen startade 2012. Den har 15 deltagare som träffas varannan måndag, en blandad grupp med deltagare mellan 55 och 93 år. När gruppen närmar sig slutet på terminen brukar Nils alltid få höra samma sak: ”Vi vill fortsätta!”

Sensus är en naturlig del i arbetet med Världens kurs. Dels för att materialet är skapat av Sensus tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska Kyrkas Unga, men framför allt hjälper Sensus till med affischering, inspiration och att sprida program.

– Jag ser det dubbla värdet i att samarbeta med Sensus. När jag visar upp vad jag gör får jag dels ekonomiskt stöd för det, men även hjälp med pedagogik, kunskap och litteratur.

Regnbågspilot i Växjö stift

I Alvesta församling arbetar kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm. Alvesta har fungerat som en pilotförsamling i Växjö stifts arbete med processmodell Regnbågsnyckeln.

Syftet med Regnbågsnyckeln är att ge trygghet i församlingarna för hbtq-personer. Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, trans­personer och personer med queera uttryck och identiteter.

När Elisabet fick frågan om att vara pilotförsamling i projektet tänkte hon:

– Wow! Vilken möjlighet för mig och medarbetarna att utvecklas och prata om de stora frågorna.

Rent praktiskt fungerar arbetet så att personal och förtroendevalda får grundläggande kompetens i norm­kritik och inkludering och därefter sker arbetet i studiecirkelform. I den lilla gruppen ses man under sju till­fällen och samtalar utifrån materialet ”Så att jag kan komma in” av Erik Andersson och Frida Ohlsson Sandahl.

Elisabet berättar att personalen var lyrisk efter första träffen.

– Tänk dig själv att få träffas och djupdyka i detta.

Processmodellen Regnbågsnyckeln är framtagen av EKHO, Växjö stift och Sensus. Under 2017 kommer arbetet att utvecklas och från och med 2018 kan fler för­samlingar vara med och utbildas för att få ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Utvecklande körsång

Tjugo mil norr om Stockholm, i Västanbygården, Sandvikens pastorat, arbetar Lotta Tonlycke som körledare. Musiken är en stor och viktig del i församlingen.

När Lotta inte arbetar, spelar hon dragspel med Saftorkestern och umgås med barnbarnen. I sitt arbete med körer är Sensus verktyg ScorX ett bra hjälpmedel. Med ScorX kan medlemmarna i kören öva på sin egen stämma hemma vid datorn, plattan eller telefonen. Det är ett bra komplement när man inte kan ses och öva tillsammans.

Lotta har arbetat med Sensus under lång tid.

– I början tyckte jag att listorna var krångliga men nu är det jätteenkelt att visa min verksamhet och jag ser verkligen vad det ger. Jag får hjälp med att få tag i noter, tillgång till ScorX och inspiration till musik och kördagar. Sensus erbjuder sig gärna att hjälpa oss med genomförande och planering av olika arrangemang. Det känns så bra.

Hjälper konfirmand­ledare att utvecklas

I många församlingar samarbetar Sensus kring konfirmandarbetet. Ett bra exempel är Svenska kyrkan i Lidköping. Församlingen erbjuder två alternativ för den som vill konfirmeras: äventyrskonfirmation för den som går i årskurs 8 och gymnasiekonfirmation för den som är lite äldre.

Här arbetar Gunnar Helmerson, församlingspedagog tillsammans med Lina Johnsson och Carl-Vilhelm Malmesved, som är anställda ungdomsledare. Församlingen har även ideella konfirmandledare. Alla har en sak gemensamt – de arbetar med konfirmation och tillsammans med unga ledare.

– Allt vi gör i församlingen gör vi tillsammans med Sensus och vi ser konkreta fördelar med det. Bland annat har vi fått hjälp med nya metoder från Metodbanken. När vi ber om hjälp från Sensus är det aldrig omöjligt.

I Lidköpings församling har näst intill all personal fått stöd för att utvecklas i sin roll som ledare. Sensus erbjuder ett antal kurser speciellt för ledare, exempelvis att leda samtal, konstruktiv konflikthantering och om olika personers inlärningssätt. Lina är en av dem som deltagit:

– Jag tycker det var intressant, och kul förstås att träffa andra som också jobbar i församlingar. I utbildningen lärde vi oss av varandra och kunde utbyta idéer och pedagogik.

Det finns flera ideellt engagerade ledare kopplade till konfirmandverksamheten i Lidköping. Vårt samtal kring konfirmation och ledare fort­sätter med en grupp unga engagerade i församlingen. Vad innebär det enligt dem, att vara ledare?

– Vi är bryggor till konfirmanderna. De kanske har svårare att hitta ett band till en församlingspedagog eller präst, det är lättare att hitta ett band med någon som är mer jämnårig.

– Det handlar om att bygga en relation med konfirmanderna, man vinner respekt genom att visa respekt, det handlar om mer än att vi leker och har pass, det är ett ständigt pågående arbete.

Processledare ger flyt och håller i trådarna

Miriam Hollmer arbetar på Svenska kyrkans nationella kansli med ett pro­­jekt kring diakoni och välfärd. Hon valde att anlita två processledare från Sensus för ett specifikt uppdrag: att låta ett antal fokusgrupper föra fram vad de såg för viktiga områden för Svenska kyrkan att fokusera på i sitt diakonala arbete framöver, baserat på forskares omvärldsanalyser.

– Processledarna från Sensus gjorde ett jättefint jobb med att få flyt, kreativitet och omväxling för grupperna under en ganska lång arbetsdag. De bidrog också med glatt humör och med att hålla ihop diskussionerna så att syftet med att ringa in viktiga områden bibehölls, samtidigt som samtalen kunde vara relativt fria. Deltagarna hade en givande dag och vi var nöjda med resultatet, säger Miriam Hollmer, projektsekreterare.