Sensus Sweden - Västerås Cityfestival

Sensus Sweden - en scen på Västerås Cityfestival

Västerås Cityfestival är en tredagars stadsfestival mitt i Västerås city med anor från 90-talet! Sommaren 2023 kör vi igen!

Scenen Sensus Sweden på Västerås Cityfestival presenterar några av de mest intressanta akterna som samarbetar med Sensus i hela landet.

www.vasterascityfestival.se