Sensus Sweden - Västerås Cityfestival 2022

Sensus Sweden - en scen på Västerås Cityfestival 2022

Västerås Cityfestival är en tredagars stadsfestival mitt i Västerås city med anor från 90-talet!

I år finns för andra gången scenen Sensus Sweden, dit du som är ansluten till Sensus har möjlighet att ansöka om att få uppträda!

Scenen Sensus Sweden på Västerås Cityfestival presenterar några av de mest intressanta akterna som samarbetar med Sensus i hela landet.

Alla typer av musikuppträdanden är välkomna att anmäla intresse. Exempelvis band, soloartister, körer, dansgrupper, trolleri osv

Västerås Cityfestival 2022

Ansökan till Västerås Cityfestival 2022 är stängd för i år.