Sensus Sweden - Västerås Cityfestival 2022

Sensus Sweden - en scen på Västerås Cityfestival 2022

Västerås Cityfestival är en tredagars stadsfestival mitt i Västerås city med anor från 90-talet! Efter två års uppehåll är den äntligen tillbaka.

Scenen Sensus Sweden på Västerås Cityfestival presenterar några av de mest intressanta akterna som samarbetar med Sensus i hela landet.

www.vasterascityfestival.se

Sensus Live Västerås Cityfestival 2022 Affisch
Västerås CItyfestival 2022 - Spelschema