Lokal & digital ungdomskörfest 2021

Ungdomskörfest 2021 blir Ungdomskörfest 2021-2022. Två ungdomskörfester som en helhet med två fristående delar. 2021 blir ungdomsfesten lokal kombinerat med digital och 2022 ses vi i Jönköping allihop.

Det blir ingen fysisk gemensam ungdomskörfest i Jönköping under hösten 2021, men däremot kan alla körer delta från sina respektive hemorter.

9 oktober samlas ungdomskörer på sina respektive orter för att sjunga, skapa och dokumentera.

  • En nyskriven körsång övas in.
  • Texter på tema tacksamhet skapas genom en utarbetad metod.
  • Resultatet dokumenteras på film enligt instruktioner, för att sedan klippas ihop till ett gemensamt slutresultat.
  • Kören arbetar under dagen med förslag till körsånger och psalmer som ska användas under ungdomskörfesten 2022 i Jönköping.

Ramtid för kördagen 9 oktober är 10.00-15.00, delar av dagen görs gemensamt med andra på Zoom.

Anmälan öppnar i augusti.

Kostnad: 500 kr per kör.

Körledarträff

Under september bjuds anmälda körledare in till en träff för att få information om upplägg, metod och dokumentation.

KONTAKT

Marita Sköldberg (projektledare)
070-212 21 66
marita@sjungikyrkan.nu

I samarbete med
Berättelser

Berättelser från vår körverksamhet

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Nyhetsbrev

Vill du ha våra nyheter om körsång?