Hållbara körledare - vad händer efter pandemin?

Körlivet står inför en nystart efter en tid då verksamheten varit obefintlig eller gått på sparlåga. Här samlas vi kring aktuella frågor och ger varandra stöd och inspiration. Hållbara körledare arrangeras av Kyrkomusikernas riksförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges körledare och Sensus.

Hållbara körledare tar avstamp i återuppbyggnaden av ett körliv efter att restriktionerna runt pandemin börjar lätta och vi kan börja ses i större skala. Vi gör det i form av samtalsträffar där vi utgår från körledares mest aktuella frågor och behov, och bygger program och innehåll allteftersom.

Under hösten 2021 möttes vi vid sex tillfällen, alla med sitt specifika tema. Träffarna innehöll både inspel från relevanta röster och utrymme för att prata och dela erfarenheter med körledare från hela landet.

Teman under hösten 2021

24 augusti, om att börja i sig själv.
8 september, om kollegialt nätverk och mentorskap.
20 september, om att starta upp.
5 oktober, om balans och arbetsrätt.
18 oktober, om långsiktig planering, strategi och metod.
10 november, om kris- och konflikthantering i kören.

Arrangörsgruppen utvärderar nu höstens träffar och tar sedan beslut om fortsättningen.

Din berättelse

Vi vill gärna höra din berättelse om året som gått. Hur har du upplevt din arbetssituation? Hur har din verksamhet sett ut? Du är helt anonym när du skickar in din berättelse via formuläret här.

Formuläret - klicka här

Kontakt

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.