Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Hållbara körledare - vad händer efter pandemin?

Körlivet står inför en nystart efter en tid då verksamheten varit obefintlig eller gått på sparlåga. Här samlas vi kring aktuella frågor och ger varandra stöd och inspiration. Hållbara körledare arrangeras av Kyrkomusikernas riksförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges körledare och Sensus.

Hållbara körledare tar avstamp i återuppbyggnaden av ett körliv efter att restriktionerna runt pandemin börjar lätta och vi kan börja ses i större skala. Vi gör det i form av en serie samtalsträffar där vi utgår från körledares mest aktuella frågor och behov, och bygger program och innehåll allteftersom. Här hittar ni aktuella datum och teman.

Under hösten 2021 möts vi vid sex tillfällen, alla med sitt specifika tema. Träffarna innehåller både inspel från relevanta röster och utrymme för att prata och dela erfarenheter med körledare från hela landet.

Höstens datum och teman

24 augusti, om att börja i sig själv.
8 september, om kollegialt nätverk och mentorskap.
20 september, om att starta upp.
5 oktober, om balans och arbetsrätt.
18 oktober, om långsiktig planering, strategi och metod.
10 november, om kris- och konflikthantering i kören.

Tiden är varje gång 10.00-11.30

Här nedanför hittar du länkar till mer information och anmälan till aktuellt tillfälle.

Kommande samtalsträffar

Din berättelse

Vi vill gärna höra din berättelse om året som gått. Hur har du upplevt din arbetssituation? Hur har din verksamhet sett ut? Du är helt anonym när du skickar in din berättelse via formuläret här.

Formuläret - klicka här

Kontakt