Dirigent- och körledarkurser i Malmö

Dirigent- och körledarkurserna i Malmö arrangeras av Körcentrum Syd i samarbete med Sveriges Körförbund, Föreningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR, Sveriges Kyrkosångsförbund, Equmeniakyrkans sångarförbund och Sensus.

Dirigent- och körledarkurser i Malmö 2023

Just nu planerar vi för kurserna 2023.