Repertoar

Noter införskaffas av deltagarna själva och övas in före körfesten. Mer information om ännu icke utgivna stycken kommer till anmälda deltagare. Eventuellt kan något kortare stycke tillkomma.

Repertoar Vuxenkörfest 2023

Cantate Domino/Enrico Bossi (Noteria 2151 kp, finns på ScorX)

Earth Song/Frank Ticheli (HPC7098, finns på ScorX)

Evige Gud/Andreas Randel (Wessmans 9709)

Giv mig ett levande hopp/musik Per Gunnar Petersson, text Tore Sjöblom (Gehrmans, GE13625)

Keep your lamps/Andre Thomas (HMC577)

Hylla Herren hela världen, Psalm 100/Andreas Söderberg (beställningsverk, utgivning kommer på Wessmans)

Sv Ps 189, arr av Jonas Östlund (ännu inte utgiven)

Rejoice in the Lord Alway/Georg Rathbone ( NOV 292413, engelsk text)

Sommarpsalm/Waldemar Åhlén ( N01026, finns på ScorX)

Total Praise/Richard Smallwood (BHI48049)

Visa i Backa/Greger Siljebo, Lars Åberg (Wessmans 201724, finns på ScorX)

De tre vinnande styckena från Kyrkosångsförbundets tonsättartävling (utgivning kommer på Wessmans).


Övningsfiler

All repertoar kommer så småningom att finnas som övningsfiler på ScorX. Samtliga anmälda deltagare kommer att bjudas in till körfestgruppen.

Sångare i de körer som samarbetar med Sensus har tillgång till 12 gratistitlar per termin, så om er kör har gratistitlar kvar går det att börja öva redan nu på de stycken i repertoaren som redan finns inspelade på ScorX.