Verkstäder

Två verkstäder om vardera 60 minuter ingår i programmet. Valet av verkstäder sker i samband med anmälan.

Anti-aging för rösten
Få ett provsmak på den alltmer beprövade metoden att hålla rösten ung längre. Ledare Mikael Jacobsson.

Folklig stämsång
Med Lisa och Eva Lestander från sånggruppen Kraja. Gruppen som skapat ett eget musikaliskt universum, meditativt, gripande och poetiskt.

Kroppen som redskap i andakt och gudstjänst
Vi reflekterar kort kring kroppens roll i våra gudstjänster och andakter idag, firar en kroppsburen andakt och tittar närmare på några grepp, som kan användas för att ge kroppen en mer självklar plats i gudstjänstrummet. Ledare Ulrika Mottmann

Änglar och demoner
Målarverkstad med Jenny-Ann Lindberg.

Guidningar:

Sara Lidman-tunneln: Besök den konstnärliga gestaltningen av passagen under järnvägstorget med Sara Lidmans uppmaning till folket, Lev! Tunneln fick 2014 års arkitekturpris för övre Norrland. Med guide.

Kyrkguidning Umeå stads kyrka: Välkommen på upptäcktsfärd genom kyrkan med guide.

Stadsvandring: En stadsvandring är ett utmärkt sätt att lära känna ”Björkarnas Stad”. Under denna timme får du mycket information om Umeå och dess snart fyrahundraåriga historia.

Bildmuseet: Bildmuseet är en av Sveriges främsta konsthallar för internationell samtidskonst. Museibyggnaden, ritad av Henning Larsen Architects i samarbete med White, har omskrivits som ett av världens vackraste universitetsmuseer. Med guide.

Eventuellt kan någon verkstad tillkomma.