Tillgänglighet

Alla församlingslokaler i Jönköpings församling uppfyller tillgänglighetskraven för offentliga lokaler. Lunch och middagar intas i stora restauranglokaler.

Övningsfiler till repertoaren kommer att spelas in och göras tillgängliga för deltagarna.

För frågor om tillgänglighet, kontakta: Edward Eklöf, edward.eklof@svenskakyrkanjonkoping.se, 036-31 35 06