Tidigare ungdomskörfester

Sveriges Kyrkosångsförbunds ungdomskörfester:

2005: Linköping

2006: Örebro

2007: Västerås

2008: Sundsvall 

2009: Stockholm

2010: Linköping

2011: Falun

2012: Luleå

2013: Frustuna

2014: Malmö

2015: Umeå

2016: Växjö

2017: Örebro

2018: Skara

2019: Åhus

Mer information om tidigare festivaler kan nås via www.sjungikyrkan.nu