Ungdomskörfest 2021

Välkommen till Jönköping 8–10 oktober 2021! Vi samlar ungdomskörsångare från hela landet och sjunger tillsammans i stor kör. Det blir konserter, gudstjänster, repetitioner, workshops, festmiddag med öppen scen med mera.

Ungdomskörfesten äger rum i både Sofiakyrkan och Kristine kyrka i centrala Jönköping. Körerna skaffar noterna själva.

Anmälan
Köranmälan är öppen 15 april – 1 juni. Anmäl er via vårt anmälningsformulär. Efter anmälan får körledaren information om anmälan på individnivå, vilken ska vara inskickad senast 10 september. Sista dag för att avboka kostnadsfritt är 10 september, därefter skickas faktura ut på hela beloppet och återbetalning är inte möjlig.

Vad kostar det?
Avgiften är 1400 kronor per person inklusive mat från fredag eftermiddag till och med lunch söndag samt golvlogi i församlingslokaler. För den som ordnar eget boende är kostnaden 1100 kronor. Det finns hotellrum till bra priser förbokade. Läs mer under boende. Boende.

Om Ungdomskörfesten
Varje år sedan 2005 arrangerar Sveriges Kyrkosångsförbund en nationell ungdomskörfest tillsammans med en lokal församling någonstans i Sverige, oftast även i samarbete med Sensus studieförbund.

Kontakt
Frågor om repertoar:
Lovisa Kronstrand Alinder, nationell körpedagog Sveriges Kyrkosångsförbund, 070-952 41 21
lovisa@sjungikyrkan.nu

Anmälan och avanmälan:
Lotta Bernberg, verksamhetsutvecklare Sensus Östra Götaland, 036-309888
lotta.bernberg@sensus.se

Frågor om tillgänglighet och lokaler:
Edward Eklöf, organist i Jönköpings församling, 036-31 35 06
edward.eklof@svenskakyrkanjonkoping.se

Övriga frågor:
Marita Sköldberg, projektledare Sveriges Kyrkosångsförbund, 070-2122166
marita@sjungikyrkan.nu