Tillgänglighet

Åhus S:ta Maria kyrka och dess församlingslokaler liksom Åhusgården uppfyller tillgänglighetskraven för offentliga lokaler.

För ytterligare frågor om tillgänglighet, kontakta:
Helene Eriksson
helene.k.eriksson@svenskakyrkan.se
044-24 68 07