Tillgänglighet

Umeå stads kyrka, församlingsgård liksom lokalerna i Tegkyrkan uppfyller tillgänglighetskraven för offentliga lokaler.

För ytterligare frågor om tillgänglighet, kontakta: Carolina Paulson carolina.paulson@svenskakyrkan.se, 090-200 26 16.