Anmälningsinformation

Anmälan

Köranmälan är öppen 1–28 februari. Anmäl er via vårt anmälningsformulär. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. Om det blir fullbelagt tillämpar vi ett kösystem.

Vid anmälan ska följande uppgifter anges: körens namn, kontaktperson, preliminärt antal körsångare, ev medföljande, samt om ni bor på Åhusgården eller ordnar eget boende.

Efter att vi mottagit anmälan får kontaktpersonen utförligare information om bl.a. anmälan på individnivå. Senast den 5 april måste vi få in alla uppgifter om deltagarna.

Sista dag för att avboka kostnadsfritt är 10 april.

Deltagaravgiften

Avgiften är 1400 kronor per person inklusive mat från fredag eftermiddag till och med lunch söndag samt boende med sängplats på Åhusgården. För den som ordnar eget boende med frukost är avgiften 1100 kronor.

Faktura sänds efter 10 april. Vi återbetalar inte deltagaravgifter för avbokningar efter detta datum, men det går att ersätta en deltagare med annan person. Avanmälan och byte av deltagare meddelas via e-post till Pernilla Agardh, Sensus studieförbund, Pernilla Agardh.

Vi är tacksamma om ni meddelar även sena återbud, så att vi slipper att få onödigt mycket mat över.