Ungdomskörfest 2020

Välkommen till Umeå 22–24 maj 2020! Nu samlar vi ungdomskörsångare från hela landet och sjunger tillsammans i stor kör. Det blir konserter, gudstjänster, repetitioner, workshops, festmiddag med öppen scen med mera.

I repertoaren ingår John Rutters Gloria. Körerna skaffar noterna själva.

Anmälan
Köranmälan är öppen 4 februari–27 mars 2020. Anmäl er via vårt anmälningsformulär.
Efter anmälan får körledaren information om anmälan på individnivå, vilken ska vara inskickad senast 24 april. Sista dag för att avboka kostnadsfritt är 24 april, därefter skickas faktura ut på hela beloppet och återbetalning är inte möjlig.

Vad kostar det?
Avgiften är 1400 kronor per person inklusive mat från fredag eftermiddag till och med lunch söndag samt golvlogi. För den som ordnar eget boende är kostnaden 1100 kronor.

Om Ungdomskörfesten

Varje år sedan 2005 arrangerar Sveriges Kyrkosångsförbund en nationell ungdomskörfest tillsammans med en lokal församling någonstans i Sverige, oftast även i samarbete med Sensus studieförbund.

Kontakt
Frågor om repertoar:
Lovisa Kronstad Alinder, 013-303587
lovisa@sjungikyrkan.nu

Frågor om anmälan:
Josefin Österholm, 090-142765
josefin.osterholm@sensus.se

Frågor om tillgänglighet:
Carolina Paulson, 090-200 26 16
carolina.paulson@svenskakyrkan.se

Övriga frågor:
Marita Sköldberg, 070-2122166
marita@sjungikyrkan.nu