Ungdomskörfest 2019

Välkommen till Åhus 10–12 maj 2019! Konserter, gudstjänster, repetitioner, workshops, festmiddag med öppen scen med mera.

Nu samlar vi ungdomskörsångare från hela landet och sjunger tillsammans i stor kör.


Anmälan

Anmälningstiden har gått ut.


Vad kostar det?

Avgiften är 1400 kronor per person inklusive mat från fredag eftermiddag till och med lunch söndag samt boende med sängplats på Åhusgården. För den som ordnar eget boende är kostnaden 1100 kronor.


Om Ungdomskörfesten
Varje år sedan 2005 arrangerar Sveriges Kyrkosångsförbund en nationell ungdomskörfest tillsammans med en lokal församling någonstans i Sverige, oftast även i samarbete med Sensus studieförbund.


Kontakt

Marita Sköldberg
Redaktör och projektledare Sveriges Kyrkosångsförbund
marita@sjungikyrkan.nu
070-2122166