Tillgänglighet

Skara domkyrka och dess församlingslokaler uppfyller tillgänglighetskraven för offentliga lokaler, så även Rosers salonger där middagar och luncher intas.

För ytterligare frågor om tillgänglighet:
Per Larsson, per.larsson@svenskakyrkan.se, 073-317 06 14.