Repertoar

Ungdomskörfestivalen
Hans Nilsson: Vi har vårt ursprung (Wessmans, SKSF382)
Rolf Gravé: Latinsk mässa (Ej Credo, Gehrmans GE 13118)
Georg Riedel: Gud är mysterium (SATB, nr 908 i Psalmer i 2000-talet)
För manskör: Franz Schubert: Zum Sanctus ur Tyska mässan (TTBB, Gehrmans No2300)

Alla noter måste införskaffas av körerna själva. Flera notförlag hjälper gärna till att samla ihop all repertoar.

Riksfest för unga röster
Rolf Gravé: Latinsk mässa (Ej Credo)
Georg Riedel: Gud är mysterium (SA)
Benjamin Britten: Procession ur A Ceremony of Carols
Lars Åberg: Pärlor sjunger

All repertoar samlas i ett häfte som deltagarna får efter anmälan i juni.

Övningsfiler
Repertoaren övas in i förväg – ju bättre förberedda ni är, desto bättre och roligare blir det på plats. All repertoar kommer att finnas som övningsfiler. Mer information om detta kommer i brev senast i juni. Några stycken finns redan inspelade på ScorX. Sångare i de körer som är medlemmar i Sensus har tillgång till 12 gratistitlar i ScorX per termin, så om er kör har gratistitlar kvar går det att börja öva redan nu på följande stycken i repertoaren:

  • Latinsk mässa
  • Gud är mysterium
  • Procession
  • Pärlor sjunger
  • A Ceremony of Carols: Procession