Program

Preliminärt program för Ung Körfest i Skara.

Fredag
10 Mötesbyrån öppnar
14.00 Inledningsgudstjänst Ungdomskörfestivalen
14.45 Gemensamt rep
16.00 Fruktpaus. Start 15 minuter sånglektion
16.30 Stämrep
18.00 Middag
19.00-19.45 Verkstad
20.00 NUK Konsert
21.00 Korv + happening

Lördag UKF
08.00 Frukost
09.15 Verkstad, sen fika/frukt
10.15 Stämrep
12.00 Sång på Djäknescenen
12.30 Lunch
13.45 Repetition inkl kort fruktpaus

Lördag RUR
08.30 Mötesbyrån öppnar
09.45 Repetition
11.00 Stämrep
12.00 Lunch
13.00 Stämrep
14.00 Repetition i domkyrkan
14.50-16.30 Dans och fruktchill

Lördag fortsättning
16.45 Gemensam övning i domkyrkan
17.00 Paus med macka, ev ombyte
18.00 Konsert
19.30 Gemensam festmiddag på Rosers

Söndag
08.00 Frukost
09.00 Gemensam repetition
10.30 Fika
11.00 Högmässa
Ca 12.30 Lunch delas ut