Sånger För Livet, var med och sjung för föräldralösa och utsatta barn

Välkommen att delta i Läkarmissionens kör- och konsertprojekt Sånger för livet.

Folkkära Sofia Källgren och Anna Stadling, musiker och storkörer under ledning av dirigenterna Mats Backlund och Petra Falk, ger konserter för att föräldralösa och utsatta barn ska få en värdig framtid. Kom och var med och sjung för livet du också.


Konsert- och repetition 2018

15 september Kristina kyrka, Sala. Repetition 8 september samt på konsertdagen.

6 oktober By kyrka, Säffle. Repetition 29 september samt på konsertdagen.

7 oktober Svennevads kyrka, Pålsboda. Repetition 30 september samt på konsertdagen. Sofia Källgren
och dirigent Mats Backlund

22 september Veddige kyrka, Veddige. Repetition 8 september samt på konsertdagen.

23 september Grangärde kyrka, Grangärde. Repetition 9 september samt på konsertdagen.

13 oktober Torups kyrka, Torup. Repetition 29 september samt på konsertdagen.

14 oktober Eksjö kyrka, Eksjö. Repetition 30 september samt på konsertdagen.

10 november Himmelsfärdskyrkan, Höganäs. Repetition 27 oktober samt på konsertdagen.

11 november Frändefors kyrka, Frändefors. Repetition 28 oktober samt på konsertdagen.

Anmälan

Sänd ett e-mail med körnamn, antal, kontaktperson, adress, mobilnummer, e-post och vald ort till anna.olofsson@lakarmissionen.se. Deltagaravgiften är 495 kronor/körsångare/ort (Sofia Källgren) samt 395 kronor/körsångare/ort (Anna Stadling).

Deltagaravgiften inbetalas till plusgiro 25 26-2 och märks med SFL, körnamn, antal och ort. Inbetalningen gäller som definitiv anmälan och återbetalas ej. Vi tar emot anmälningar så länge det finns körsångarplatser kvar så varmt välkommen med din anmälan redan idag.

Så snart nothäftet är klart och vi tagit emot era deltagaravgifter sänder vi era nothäften till er. Notmaterialet övas in i din kör och övas samman i storkören på repetitionsdagen samt på konsertdagen.

Tveka inte att kontakta oss med frågor till anna.olofsson@lakarmissionen.se så ska vi hjälpa er på bästa sätt. Vi ser fram emot er medverkan i Sånger För Livet 2018! Mer information om program och anmälan hittar du på Läkarmissionens hemsida.