Tillgänglighet

Åmåls kyrka och dess församlingslokaler liksom Åmåls stadshotell uppfyller tillgänglighetskraven för offentliga lokaler.

För ytterligare frågor om tillgänglighet kontakta Christina Stake, 0532-60 78 69, christina.stake@svenskakyrkan.se