Tidigare Barnkörfester

Sveriges Kyrkosångsförbunds barnkörfester
(tidigare kallade Riksfest för unga röster)

2011: Täby

2012: Skara

2013: Åhus

2014: Kristinehamn

2015: Umeå

2016: Bromma

2017: Sundsvall

2018: Skara

Mer information om tidigare festivaler kan nås via www.sjungikyrkan.nu