Barnkörfest 2019 – Åmål

Välkommen till Åmål 19–20 oktober 2019! Nu samlar vi barnkörsångare från hela landet och sjunger tillsammans i stor kör.

Anmälan
Anmälningstiden har gått ut. Sista dag för att avboka kostnadsfritt är 19 september.

Vad kostar det?
Avgiften är 500 kronor per person inklusive mat från lördag förmiddag till och med lunch söndag samt golvlogi på skola. Avgiften är densamma även om man ordnar eget boende.

Om Barnkörfesten
Varje år sedan 2011 arrangerar Sveriges Kyrkosångsförbund en nationell barnkörfest tillsammans med en lokal församling någonstans i Sverige, oftast även i samarbete med Sensus studieförbund.

Kontakt
Marita Sköldberg
Redaktör och projektledare Sveriges Kyrkosångsförbund
marita@sjungikyrkan.nu
070-2122166

Inbjudan som PDF