Gratis ScorX för Sensuskörer

Samarbeta med Sensus och få tillgång till 12 inspelningar per termin, helt utan kostnad. Välj bland 900 stämseparerade övningsfiler.

I ScorX hittar du:

julsånger
rekvier och mässor
sånger för gudstjänst och konsert

En kör som rapporterar sin verksamhet till Sensus får även:

  • Inbjudningar till fortbildning för körledare, inspirationsdagar och kurser för körsångare.
  • Gruppköp av digitala noter.
  • Rabatter på inköp av pappersnoter, mellan 10-40% beroende på förlag och utgåva.
  • Möjlighet att synliggöra kören samt rekrytera nya sångare via Sensus hemsida
  • Som deltagare i Sensus kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring
  • Stöd till er verksamhet, baserat på omfattningen av verksamheten som rapporteras
  • Tillgång till ett stort kontaktnät