Repertoar

Preliminär repertoar till Barnkörfest Linköping 2021

Alla Guds barn, Agnestig

Ave Verum corpus, E. Elgar

Du som vill att jag ska finnas, Cederberg-Orreteg

Härlig är jorden, Samuelson

I will magnify thee, J. Corfe

Måne och sol, Diskantstämma

Psaltarpsalm 73, Broder Birger


Alla sångerna är samlade i ett häfte som skickas ut efter att man anmält sig.