Deltagaravgift

Avgiften är 500 kr/person inklusive mat och golvboende på skola. Kommer man redan på fredagen tillkommer 100 kr/person.

Faktura sänds efter den 14 september från Sensus studieförbund. Vi återbetalar inte deltagaravgifter för avbokningar efter detta datum, men det går att ersätta en deltagare med en annan person. Avanmälan och byte av person meddelas till Ulla Heinstedt, ulla.heinstedt@sensus.se.

Vi är tacksamma om ni meddelar även sena återbud så slipper vi få onödigt mycket mat över.

Om du är intresserad av att boka hotellrum, läs mer under Praktisk information.