Anmälan är öppen mellan den 1 april och 14 september 2021.

I anmälan ska följande information anges: Körens namn, kontaktperson, preliminärt antal körsångare och medföljande.

Efter att vi mottagit er anmälan får kontaktpersonen utförligare information om bland annat anmälan på individnivå. Senast den 14 september måste vi ha fått in alla uppgifter om deltagarna. Sista dag för att avboka kostnadsfritt är den 14 september.

Ett anmälningsformulär kommer att finnas här från 1 april 2021.